Prezydent Rafał Bruski zwrócił się do Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o wydanie niezbędnego rozporządzenia umożliwiającego złożenie do Rady Ministrów wniosku o powołanie związku metropolitalnego.

W piśmie prezydent Bydgoszczy przedstawił stan dotychczasowych prac nad utworzeniem przez miasto Bydgoszcz wraz z innymi gminami związku metropolitalnego - Metropolia Bydgoszcz oraz zaapelował o wydanie niezbędnych aktów wykonawczych.

Chodzi przede wszystkim o rozporządzenie Rady Ministrów określające tryb postępowania w sprawie składania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego oraz zakres dokumentów, które należy do takiego wniosku dołączyć.

Metropolie, zgodnie z założeniami ustawy mają powstać w drodze rozporządzeń Rady Ministrów, które powinny być wydane nie później niż do 30 kwietnia 2016 r. Wcześniej jednak, chcąc skorzystać z art. 6 ustawy o związkach metropolitalnych, zainteresowane miasta i gminy musiałyby złożyć swój wniosek w tej sprawie.

WIĘCEJ