Ponad 930 ankiet dotyczących przynależności do Związku Metropolitalnego wypełnili mieszkańcy Chorzowa. 86% ankietowanych zagłosowało za przystąpieniem miasta do metropolii. 4 kwietnia w Chorzowie zakończyły się dwutygodniowe konsultacje społeczne.

Za wstąpieniem Chorzowa do metropolii opowiedziało się 799 osób, 43 były przeciw, a 78 wstrzymało się od głosu. Kwestionariusze zbierano m.in. w chorzowskim ratuszu, ankieterów można było spotkać także na ulicach miasta. Formularze przyjmowano również mailowo.
Badania opinii wśród mieszkańców były konsekwencją uchwały, którą radni Chorzowa podjęli 28 stycznia. Podczas sesji Rady Miasta upoważnili Prezydenta Chorzowa do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Związku Metropolitalnego.

WIĘCEJ