21 lutego Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. do dofinansowania, w ramach poddziałania 4.5.2 typ 1 3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

Projekt „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa - etap II” zakłada kupno kolejnych 12 nowych autobusów wyposażonych w silniki diesla, spełniające najwyższe normy emisji spalin (EURO 6).
Wyposażenie pojazdów będzie zapewniało bezpieczeństwo i wysoki komfort podróży dla pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych, słabowidzących i słabosłyszących. Pakiet udogodnień będzie obejmował między innymi klimatyzację, monitoring, pojazdy będą też wyposażone w ładowarki USB oraz wifi. Wartość całego projektu to 13,7 mln zł, a uzyskane dofinansowanie – to prawie 9 mln zł.

Warto dodać, że w styczniu br. MPK podpisało – po rozstrzygnięciu przetargu - umowę z firmą PESA na dostawę 10 nowych tramwajów typu Twist, których zakup za ponad 73 mln zł będzie możliwy również dzięki środkom europejskim. Projekt wymiany taboru tramwajowego wiąże się z jeszcze jednym projektem europejskim - modernizacją starszej części linii tramwajowej w Częstochowie – oba „unijne” zadania będą łącznie kosztować, wraz z wkładem własnym miasta – ponad 200 mln zł.

WIĘCEJ