Rada Miejska Dąbrowy Górniczej na ostatniej sesji zajęła się nową siecią szkół, której opracowanie stało się konieczne ze względu na zmienione przepisy oświatowe, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i ustanowione przez parlament. Pierwsze podejście do tego tematu radni wykonali w lutym. Jednak Śląski Kurator Oświaty, 1 marca w przesłanej opinii dokonał zmian w ówczesnym projekcie, zakładającym m.in. połączenie Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 9 w Ząbkowicach, Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 4 na Alejach, Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 1 w centrum oraz Szkoły Podstawowej nr 17 i Gimnazjum nr 10 w Strzemieszycach. Niespodziewanie 28 marca Kurator uchylił własną „ostateczną decyzję” z początku miesiąca, nakazując utworzyć jedną szkołę podstawową zlokalizowaną w dwóch budynkach - dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 4. W efekcie Rada Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą siedmiu szkół podstawowych zlokalizowanych w ośmiu budynkach. Jednocześnie przegłosowana została uchwała, dotycząca wniesienia skargi do sądu administracyjnego na wspomnianą opinię kuratora.

WIĘCEJ