Doroczna Konferencja Programu URBACT w Kopenhadze

Związek Miast Polskich, lider Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT, zachęca przedstawicieli miast do udziału w  Dorocznej Konferencji URBACT 2012, która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia br. w Kopenhadze.

Tegoroczna Konferencja Doroczna Programu URBACT bazuje na raporcie Komisji Europejskiej "Miasta przyszłości – wyzwania, wizje, perspektywy" (październik 2011), który opisuje wiele problemów, jakie setki miast starają się rozwiązywać w ramach projektów URBACT poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w miastach.

Na liście planowanych prelegentów znajdują się m.in.: Johannes Hahn, Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej; Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Intergrupy URBAN; Normunds Popens, Zastępca Dyrektora Generalnego Programów Konwergencji, Konkurencyjności i Współpracy Transgranicznej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, a także panel międzynarodowych ekspertów. W oparciu o doświadczenia programu URBACT, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów i wniosków płynących ze zrealizowanych projektów – a także innych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zaplanowano dyskusje, w jaki sposób miasta mogą zająć się sześcioma przekrojowymi problemami:

  • W jaki sposób miasta mogą tworzyć więcej miejsc pracy;
  • W jaki sposób miasta wspierają aktywną integrację poprzez innowacje społeczne;
  • W jaki sposób miasta mogą walczyć z podziałom społeczno-przestrzennym;
  • W jaki sposób miasta mogą radzić sobie z kurczeniem się miast;
  • W jaki sposób miasta mogą poprawiać efektywność energetyczną budynków;
  • W jaki sposób miasta mogą tworzyć niskoemisyjne środowisko miejskie poprzez usprawnioną mobilność i dostępność.

 
Dyskusje prowadzone będą w dynamiczny sposób, w formule interaktywnych warsztatów, podczas obu dni, na przemian z sesjami plenarnymi i podsumowującymi.

Po sukcesie odniesionym podczas Dorocznej Konferencji URBACT 2010, kontynuowany będzie również inny format wymiany opinii znany pod nazwą "URBACT Café". Bazując na modelu ‘World Café’, URBACT Café stwarza uczestnikom możliwość nieformalnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk przy okrągłych stołach, w gronie przedstawicieli własnego kraju.

Aby poszerzyć pole debaty, konferencja daje uczestnikom szansę zapoznania się z globalną perspektywą oraz podstawowymi modelami rozwoju miast na świecie dzięki międzynarodowemu panelowi przedstawicieli miast i ekspertów.

Do udziału w konferencji  zapraszamy osoby zaangażowane w opracowywanie polityk rozwoju miast na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim; partnerów i ekspertów programu URBACT; przedstawicieli innych miast, władz państwowych, instytucji unijnych, instytucji badawczo-naukowych, a także zarządzających programami operacyjnymi.

Na stronie internetowej konferencji http://www.conference2012.urbact.eu znaleźć można szczegółowy program, formularz zgłoszenia, główne zagadnienia i tematy dyskusji, informacje na temat prelegentów, ale również informacje praktyczne.

Anna Nadolna
Koordynator KPK URBACT