Nowe muzeum powstanie w Drawsku Pomorskim. Ulokowane zostanie w XVII-wiecznym magazynie solnym, który czeka kompleksowa przebudowa. Dodatkowo zaplanowano zakup wyposażenia. Samorząd miejski na realizację inwestycji pozyskał unijną pomoc z Urzędu Marszałkowskiego. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali w piątek, 29 grudnia 2017 roku w Drawsku Pomorskim członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko i zastępca burmistrza Marek Tobiszewski.

Rewitalizacja przewiduje wykonanie nowych fundamentów i ścian parteru oraz poddasza, wymianę dachu, stropu, podłóg i posadzek. Remont przejdzie także stolarka okienna i drzwiowa. Dodatkowo na potrzeby muzeum zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt. Koszt inwestycji wyniesie prawie 2,8 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże ze środków RPO WZ 2014-2020 ponad 2,3 mln zł. Prace potrwają do października 2018 roku.

Budynek magazynu solnego to jedno z najciekawszych miejsc w Drawsku Pomorskim. Powstał on ok. 1700 roku po wielkim pożarze miasta w 1696 roku. Obiekt charakteryzuje drewniana konstrukcja ryglowa wypełniona cegłą. Prawdopodobnie wzniesiono go na potrzeby istniejącej w XVII w. faktorii solnej.

Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”.