W piątek (22 września) w sali widowiskowej drawskiego ośrodka kultury przy ul. Piłsudskiego 12 odbyło się kolejne spotkanie w sprawie zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie. Udział w nim wzięli: Poseł na Sejm RP Małgorzata Golińska, Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Bogusław Staszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Ireneusz Gendek, Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski oraz mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie i gminy Ostrowice.

Propozycja rządu
Na piątkowym spotkaniu Wojewoda Zachodniopomorski przedstawił rządowy projekt w sprawie długu Ostrowic. Zgodnie z tym projektem, rząd proponuje gminie Drawsko Pomorskie 12 milionów złotych. Jest to kwota, którą rząd wspomoże gminę Drawsko Pomorskie poprzez zwiększenie odpisu z podatku, który należy się Skarbowi Państwa.

Kwota ok. 10 milionów złotych – są to zobowiązania Ostrowic wobec zarządu województwa i Skarbu Państwa – miałaby zostać umorzona. Fakt ten nie jest jeszcze przesądzony, ponieważ zgodnie z tym co przekazał Krzysztof Kozłowski, rozmowy w sprawie umorzenia tej kwoty mają się dopiero rozpocząć.
Na pozostałą część rząd udzieliłby gminie Drawsko Pomorskie pożyczki po przygotowaniu przez nią programu naprawczego.

Władze Drawska Pomorskiego mówią nie
Władze Drawska Pomorskiego stanowczo sprzeciwiają się sytuacji, w której gmina zostałaby obciążona nie swoim zadłużeniem. Pogląd ten jest prezentowany od samego początku przez Zastępcę Burmistrza Drawska Pomorskiego Marka Tobiszewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Ireneusza Gendka.

"Ja nie podpiszę się pod przyjęciem gminy Ostrowice z długiem" – powiedział podczas swojego wystąpienia Burmistrz Tobiszewski. "Panie Wojewodo. Ja czekam na konkrety. Pan mówi tylko o rozliczeniu pożyczki. A co z bieżącą działalnością? W przedstawionych przez Pana wyliczeniach tego nie ma" – dodał.
Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego zaproponował, że w sytuacji gdy zniesienie gminy Ostrowice i włączenie jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie będzie musiało nastąpić, najbardziej korzystny wydaje się podział terytorium gminy Ostrowice i włączenie jej do gmin ościennych, a nie tylko do gminy Drawsko Pomorskie.

Do wystąpienia wojewody odniósł się także Ireneusz Gednek. "Nie jest tak, że gmina Drawsko Pomorskie otrzyma 12 milionów złotych. Po pierwsze będzie to 11 milionów, ale tylko wtedy kiedy Rada Miejska w Drawsku Pomorskim oraz Rada Gminy w Ostrowicach wydadzą pozytywną opinię o zniesieniu gminy Ostrowice i włączeniu jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie. Tę propozycję odbieram najzwyczajniej jako szantaż prawny".

Stanowisko mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie
Zdecydowany sprzeciw wobec zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie wyrazili mieszkańcy tej drugiej gminy. Ci, którzy byli obecni na spotkaniu dali jasno do zrozumienia, że nie mają nie tylko najmniejszego zamiaru spłacać nie swoich długów, ale także nie zgadzają się w ogóle na zmianę granic gmin.

WIĘCEJ