Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza na organizowany po raz dziesiąty Dzień
Informacyjny LIFE 2017, który odbędzie się we wtorek, 25 kwietnia br. w Warszawie (Sangate Hotel Airport – dawny hotel Gromada Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32).

Celem tego wydarzenia, które będzie przebiegało w formie sesji (ogólnej i tematycznych) oraz stoisk prezentujących projekty i efekty LIFE, jest uroczyste otwarcie naboru 2017.

To ostatni rok, w którym Polska ma zagwarantowaną alokację krajową dla Podprogramu działań na rzecz środowiska w wysokości ok. 40 mln euro. Nabór 2017 jest zatem dużą szansą dla polskich podmiotów na uzyskanie dofinansowania.

Sesja ogólna Dnia Informacyjnego LIFE adresowana jest do potencjalnych Beneficjentów, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie w naborze 2017 i poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku.

Z kolei trzy sesje tematyczne:

  • Innowacyjne projekty LIFE nastawione na rynek „Close to market”,
  • LIFE na rzecz samorządów,
  • Ochrona przyrody/Zarządzanie i Informacja — Kampanie ogólnokrajowe i międzynarodowe LIFE,

skierowane są do tych ewentualnych Wnioskodawców, którzy pragną szczegółowo zapoznać się z wybranymi zagadnieniami i doświadczeniami Programu LIFE.

W załączeniu szczegółowy Program Dnia Informacyjnego LIFE 2017 wraz z informacją na temat rejestracji (rejestrować należy się do 19 kwietnia za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-dzien-informacyjny-life-2017/).

Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są też na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl oraz http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-z...
.