Miasto bezpieczne i otwarte to takie, w którym wszyscy mieszkańcy, niezależnie od religii, pochodzenia i koloru skóry, mają pewność utrzymania poczucia bezpieczeństwa, które stabilizuje ich życie i pozwala na rozwój. Najnowszy raport „Europolis. Bezpieczne i otwarte miasta” zawiera ranking 66 polskich miast na prawach powiatu. Na podium znalazły się Warszawa, Kraków i Rzeszów.

Na pierwszym miejscu rankingu znalazła się Warszawa (63,3 pkt na 100). Drugie Miejsce zajął Kraków, który znajduje się w zestawieniu miast o najmniejszej liczbie tzw. niebieskich kart – zakładanych, gdy istnieją przesłanki, że dochodzi do przemocy w rodzinie. – W miastach, w których znalezienie pracy nie stanowi problemu, o wiele łatwiej jest mówić o poczuciu bezpieczeństwa – zauważa Iga Kamocka, koordynatorka Europolis z Fundacji Schumana.
Na trzecim miejscu w rankingu Europolis uplasował się Rzeszów (61,87 proc.). Tu przestępczość jest na poziomie 48-74 proc. średniej dla wszystkich miast w zależności od rodzaju, o połowę mniej pożarów niż przeciętnie, 88 proc. ofiar wypadków w stosunku do średniej. Miasto przoduje również w jakości opieki zdrowotnej.

Autorzy rankingu wzięli pod uwagę wiele cech i wskaźników określających miasta. Badano bezpieczeństwo publiczne (najbezpieczniejszym miastem pod względem skuteczności działania organów ściągania, a także niskiego poziomu różnego rodzaju przestępczości oraz występowania sytuacji zagrożenia, jak pożary, jest Zamość (81,13 pkt), otwartość na innych (liderem tego zestawienia jest Nowy Sącz), bezpieczeństwo indywidualne (miastem, w którym mieszkańcy czują się najbezpieczniej, ufają innym, a także występuje najmniej przemocy domowej i wypadków przy pracy jest Sopot), bezpieczeństwo komunikacyjne (miasta najbezpieczniejsze komunikacyjnie to Świętochłowice, Grudziądz i Bydgoszcz) i wreszcie bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne (pod tym względem najlepiej jest mieszkać w Rzeszowie).

Wydanie raportu towarzyszyło tegorocznej konferencji Europolis – jednemu z największych w Polsce cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast, którego inicjatorami w 2013 roku była Fundacja Schumana i m.st. Warszawa. Co roku w gronie środowisk samorządowych, miejskich, politycznych i biznesowych odbywa się dyskusja na różne tematy związane z wyzwaniami współczesnych miast.
Raport „Europolis. Bezpieczne i otwarte miasta” jest trzecim z cyklu raportów o polskich miastach wdanych przez Fundację Schumana. Publikacja z 2016 roku poświęcona była zrównoważonemu rozwojowi miast, a z 2015 roku dotyczyła polskich miast uczących się.

WIĘCEJ