„Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy" trafił do rąk prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Prezydent trofeum odebrał osobiście podczas XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.

- Jestem zaszczycony tą nagrodą – powiedział prezydent Wojciech Szczurek. - To uznanie za pracę na rzecz Gdyni i mieszkańców. To też wielka nagroda dla wszystkich Gdynian i Gdyni, miasta świadomego swoich wyzwań, ale każdego dnia zmieniającego się na lepsze. To też uznanie Gdyni, jako jednego z liderów Polski samorządowej.

Celem konkursu „Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy" jest wskazanie i nagrodzenie osób, które w największym stopniu po 1989 roku swoimi działaniami, wkładem intelektualnym i organizatorskim przyczyniły się do budowania Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa na fundamencie zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot poprzez popieranie i tworzenie podstaw do działania autentycznego samorządu terytorialnego.
To nagroda dla osoby, która swoimi życiowymi dokonaniami – jako polityk, naukowiec czy działacz przyczyniła się do rozwoju państwa opartego na współdziałaniu władzy centralnej i samorządowej, dialogu społecznego oraz rozwoju samorządności.

- W tym roku przyznaliśmy nagrodę prezydentowi Szczurkowi z Gdyni, którego cenimy za wiele lat pracy na rzecz samorządów. Za to, że ciągle, przez kolejne kadencje zdobywa poparcie swoich wyborców i zbudował tak piękną Gdynię, jaką ona jest. Gratulujemy! - powiedział Bogusław Chrabota, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej".

WIĘCEJ