Jakie drogi prowadzą do lepszego życia na Pomorzu? Jak budować wspólnotę obywatelską Pomorzan? Jaki język pomaga w jej budowaniu? Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będą uczestnicy IX Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego odbywającego się 23 kwietnia 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej pod hasłem „Pasje – Obywatelska Wspólnota–Europa".

Obrady odbędą się w siedmiu sesjach tematycznych: jaka jest tożsamość i marka Pomorza?, jak rozpoznawać talenty i rozwijać pasje naszych dzieci?, gospodarka morska – nasza specjalizacja - jak wykorzystać jej potencjał?, rozwój rodzimych przedsiębiorstw – czas na nowe otwarcie w polityce państwa, cyfrowe Pomorze – jakich kompetencji potrzebujemy?, sportowa pasja – jak budować na niej wspólnotę? oraz migracje- co oznaczają dla Europy i Pomorza?

WIĘCEJ