Tym razem doceniony został projekt poprawy efektywności energetycznej budynków. Ponadto kapituła zauważyła realizowaną metropolitalnie przez Gdynię, Sopot i Gdańsk politykę mobilności zrównoważonej. Jest to kolejny dowód na to, jak istotna jest trójmiejska współpraca.

Podczas gali, która odbyła się 8 listopada 2016 r. w Warszawie, wyróżnienie wśród miast z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys. Gdynia otrzymała za kompleksowe działania w zakresie modernizacji budynków, w tym budynków komunalnych oraz za działania edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej. I dodatkowo za wsparcie przez miasto rozwoju odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych.

Gdynia zdobywa konsekwentnie wyróżnienia od 2014 roku - dwa lata i rok temu za mobilność zrównoważoną, i dodatkowo w 2015 roku za poprawę Efektywności energetycznej oraz Gospodarkę odpadami oraz nagrodę specjalną Teraz środowisko.

WIĘCEJ