9 i 10 listopada 2017 roku w Morawicy po raz ósmy spotkali się uczestnicy grupy Wymiany Doświadczeń z gmin wiejskich w ramach projektu "Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów".

Tym razem tematem spotkania były innowacje pedagogiczne jako narzędzie efektywnego kształcenia i wychowania we współczesnej szkole. Moderator grupy, Jan Bulak pokazał uczestnikom prezentację "W poszukiwaniu nowych modeli dydaktycznych". Przedstawiciele szkół i placówek oświatowych z Morawicy prezentowali innowacje realizowane w ich placówkach. O swoich innowacjach opowiedzieli także członkowie grupy. Dyskutowano na temat roli innowacji w efektywnym kształceniu i wychowywaniu.

Samorządowcy podczas wizyty studyjnej odwiedzili szkoły i placówki oświatowe Morawicy.