W liście do Związku Miast Polskich prezydent miasta Gorzowa dziękuje dotychczasowym darczyńcom oraz prosi miasta o dalsze wsparcie finansowe potrzebne do odbudowy katedry, symbolu miasta, w której 1 lipca br.; w przeddzień obchodów jubileuszu 760-lecia posiadania praw miejskich, wybuchł pożar. Mimo tego że ogień po wielogodzinnej akcji gaśniczej udało się opanować, to straty, które dopiero oszacują eksperci, będą liczone w milionach - jeśli nie w dziesiątkach milionów - złotych.

Ruszyła lawina pomocy, ale to jednak wciąż mało, dlatego odwołując się do solidarności miast członkowskich ZMP, Prezydent prosi o wsparcie i miastom, które chcą pomóc w odbudowie najcenniejszego w tym mieście zabytku, przekazuje (w załączeniu) projekt stosownej uchwały rady oraz umowy o udzieleniu dotacji celowej.

WIĘCEJ