W Grudziądzu odbywa się już VII konferencja pn. „Problemy w Strefach Płatnego Parkowania”.

Przypomnijmy, ideą zorganizowania Konferencji była potrzeba wywołania dyskusji, próba rozwiązania głównych problemów, wzajemna wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy zarządcami, instytucjami i firmami związanymi ze Strefą Płatnego Parkowania.

Celem spotkania jest przedstawienie aktualnych możliwości technicznych, technologicznych i prawnych, a także problematyka zasadności wprowadzania Stref Płatnego Parkowania, zagadnienia związane z prawnymi i finansowymi aspektami działalności Stref Płatnego Parkowania.