Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu.

III Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Organizatorzy przewidują zróżnicowany program, na który składać się będzie sześć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.

Program Kongresu będzie realizowany w ścieżkach: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto.

W ramach kongresu “Rzeczpospolita Życie Regionów” i Związek Miast Polskich zorganizują debatę „Znaczenie inwestycji samorządowych dla rozwoju kraju”. Odbędzie się ona 27 marca 2017 r. o godz. 16.00. Poprowadzi ją Marcin Piasecki, redaktor dziennika „Rzeczpospolita”.

Podczas debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Skala inwestycji samorządowych od 2004 roku;
  • Znaczenie inwestycji samorządowych dla kraju - inwestycje infrastrukturalne, edukacyjne, pro-rozwojowe, ekologiczne i inne;
  • Jak państwo powinno współdziałać z samorządem w zakresie inwestycji;·
  • Przykłady inwestycji samorządowych istotnych w skali kraju;·
  • Doświadczenia - jaki rodzaj inwestycji jest najbardziej efektywny dla rozwoju, jakie przynoszą najlepsze efekty, perspektywa samorządu i perspektywa krajowa;
  • Przyszłość inwestycji samorządowych po zakończeniu obecnej perspektywy unijnej.


REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

WIĘCEJ