Organizatorem Konferencji Jakości Administracji Publicznej „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?” jest Szef Służby Cywilnej oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Głównym celem spotkania jest promocja i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej. Udział w wydarzeniu pozwoli także zaprezentować osiągnięcia urzędu, nagrodzić wysiłek pracowników zaangażowanych we wdrażanie nowatorskich rozwiązań a także zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi przez inne instytucje.

Podczas konferencji, która odbędzie się 25 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zostanie zaprezentowanych 9 dobrych praktyk z administracji rządowej i samorządowej, które nawiązują do tematów:
1. Obywatel w centrum uwagi administracji;
2. Budowanie kompetentnej administracji;
3. Rola administracji publicznej w tworzeniu, realizacji i ocenie polityk publicznych.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zachęca do zgłaszania dobrych praktyk, które usprawniają pracę Państwa urzędów i pozytywnie wpływają na relacje z obywatelem.
Na zgłoszenia, które kierować należy na adres: rejestracja@nist.gov.pl organizatorzy czekają do 31 lipca br.

W załączeniu wytyczne do opracowania dobrej praktyki oraz formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie NIST oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów .

Dodatkowych informacja udziela Pani Agnieszka Hermel Kierownik zespołu ds. realizacji projektów agnieszka.hermel@nist.gov.pl, tel. + 48 500 165 787.