Panel, który odbył się 27 marca br., był jednym z elementów trwającego w tym czasie w Krakowie Europejskiego Kongresu Samorządów.

Realizowane przez samorząd inwestycje, nawet te najmniejsze, tworzą nowe miejsca pracy, a tym samym przekładają się na wzrost gospodarczy.
Budowa dróg, wodociągów i kanalizacji, rozwój komunikacji publicznej i inne realizowane przez samorządy inwestycje to oczywiście odpowiedź na potrzeby mieszkańców. A także wkład w wyrównywanie zapóźnień cywilizacyjnych, z jakimi Polska borykała się po obaleniu ustroju komunistycznego.
Ale nie tylko. Bo gminy, powiaty i województwa samorządowe, będąc jednym z większych inwestorów w ostatnich 26 latach wolnej Polski, pokazały, że ten ich wkład ma znaczenie nie tylko lokalne czy regionalne, ale jest ważny także dla rozwoju i wzrostu gospodarczego całego kraju.

Pełna relacja z debaty tutaj