Obligacje komunalne samorządu terytorialnego mogą generować mniejsze koszty spłacanych odsetek niż kredyty bankowe, co pozwoliłoby gminie w jak najbardziej gospodarny sposób zarządzać budżetem miejskim – realizując przy tym kluczowe dla rozwoju miasta inwestycje.

Po wstępnej analizie budżetu gminy, w tym planowanych wydatków, firma ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. zaproponowała miastu sfinansowanie swoich planów rozwojowych z wykorzystaniem środków pochodzących z emisji obligacji w wysokości 30 mln złotych. Spłata zobowiązania rozpoczęłaby się w roku 2024, a spłata odsetek nastąpiłaby po emisji papierów wartościowych.

- Planowana emisja obligacji nie zagraża zachowaniu płynności finansowej miasta i nie powiększy naszego zadłużenia. Jest formą pokrycia deficytu tj. wyższych wydatków, które nie znajdują pokrycia w dochodach – mówi Skarbnik Miasta Jaworzna Dorota Kuczera.

WIĘCEJ