Powstał Kielecki Kombinat Kariery, przedsięwzięcie dzięki któremu mieszkańcy Kielc, otrzymają wsparcie na rynku pracy. Przedsięwzięcie skierowane jest głównie do osób młodych, stojących przed wyborem kierunku kształcenia dającego stabilne zatrudnienie.


WIĘCEJ