Świetna edukacja, bardzo dobra opieka pediatryczna i neonatologiczna, nienajlepsze powietrze i wysoki poziom bezpieczeństwa - Kielce to pierwsze polskie miasto, które poddało się wnikliwemu badaniu i uzyskało platynowy, najwyższy, certyfikat zgodności z normą ISO37120 "Zrównoważony rozwój społeczny - Wskaźniki usług miejskich i jakości życia" przyznawany przez World Council on City Data z siedzibą w Toronto.

Czym jest ISO37210?
Kielce poddane zostały bardzo szczegółowemu badaniu 100 najważniejszych wskaźników decydujących o jakości życia w mieście, poziomie jego rozwoju, zaawansowaniu wdrażanych rozwiązań oraz codziennego funkcjonowania mieszkańców. Zbadano między innymi stan szkolnictwa, komunikacji miejskiej, wody, zatrudnienia czy zanieczyszczenia powietrza. W dokładnie ten sam sposób, używając identycznych narzędzi i zestawów pytań oraz kierując się taką samą metodyką oceny, przebadanych zostało jak dotąd 51 miast na świecie, w tym Toronto, Londyn czy Amsterdam.

Z raportu IESE Cities in Motion Index 2017 wynika, że tylko dwa polskie miasta zakwalifikowały się do pierwszej setki listy światowych smart citeis. Warszawa jest na 54. miejscu zestawienia zaś Wrocław - na 95. Na podium rankingu stoją Nowy Jork, Londyn i Paryż.

Można odnieść wrażenie, że termin smart city będzie uchodzić za zwrot roku 2017 – coraz więcej miast decyduje się na rozwiązania, które sprzyjać mają takiemu ich postrzeganiu. Jednak droga do uzyskania takiego poziomu kojarzenia nie jest wcale prosta a samorządowcy muszą wiedzieć, z zestawu jakich narzędzi korzystać, by osiągnąć cel. Bez wątpienia jednym z ważnych kroków na tej drodze jest podjęcie wysiłku zmierzającego o uzyskania przez miasto certyfikatu zgodności z normą ISO37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” przyznawanego przez World Council on City Data z siedzibą w Toronto. Co ciekawe - nie jest on zarezerwowany dla największych metropolii – wśród 51 miast na całym świecie, które zdecydowały się na poddanie badaniu i uzyskały certyfikat, obok Londynu czy Toronto są także niewielka Haga czy – nasze rodzime Kielce, jako jedyne miasto w Polsce mogące pochwalić się platynowym certyfikatem.

Wdrożenie normy umożliwi władzom miasta porównanie Kielc z wiodącymi miastami na poziomie międzynarodowym i krajowym (benchmarking) tworząc podstawy rzetelnej diagnozy rozwoju Kielc jako zrównoważonego miasta inteligentnego i przyczyni się do budowania wizji przyszłości miasta. Norma ISO37120 ma być głównym instrumentem monitoringu budowanej obecnie Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+.

Jak mówi Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski – „Wdrożenie normy ISO37120 ma posłużyć bardziej efektywnemu zarządzaniu miastem poprzez m.in. dostarczanie usług miejskich wyższej jakości i wspieranie świadomego podejmowania decyzji opartego na danych i zweryfikowanych informacjach. Dzięki wdrożeniu normy dowiedzieliśmy się jakie są silne strony miasta, ale przede wszystkim identyfikujemy obszary, nad którymi musimy pracować”.

Jakie czynniki decydują o jakości życia w mieście? To m.in. rozwój gospodarczy, dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych, efektywność energetyczna, czyste i zdrowe środowisko, ład przestrzenny i wysoki poziom usług rekreacyjnych. Nie można również zapominać o poczuciu bezpieczeństwa czy dostępie do podstawowych usług komunalnych, jak dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, sieci kanalizacyjnej czy szybkiego Internetu. Na tych właśnie aspektach koncentruje się norma ISO37120.

Zarządzanie jakością zgodnie z certyfikatami międzynarodowych norm było do niedawna domeną przedsiębiorstw potwierdzających dzięki nim standardy funkcjonowania i usług. Jednak, w 2014 roku najwyższej klasy specjaliści zajmujący się tematyką zrównoważonych miast inteligentnych w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) pod kierunkiem World Council on City Data z siedzibą w Toronto opracowali normę ISO37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”, która jest przeznaczona dla samorządów. Definiuje ona kompleksowy zestaw 100 wskaźników, które mogą być wykorzystane przez miasta różnej wielkości do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym. Obecnie World Council on City Data certyfikuje miasta na całym świecie w zakresie zgodności z normą ISO37120 oraz zajmuje się budową i utrzymaniem światowej sieci innowacyjnych miast nakierowanych na poprawianie usług miejskich oraz jakości życia, monitorowanych przy pomocy pomiaru 100 wskaźników w 17 dziedzinach odzwierciedlających warunki życia w mieście. WCCD przyznaje certyfikat na 4 poziomach – brązowym, srebrnym, złotym lub platynowym. Jeżeli miastu nie uda się przedstawić danych dla wszystkich obligatoryjnych wskaźników uzyskuje poziom aspirujący.

Aby uzyskać certyfikat na poziomie platynowym Miasto Kielce musiało przedstawić wiarygodne dane dla 98 ze 100 wskaźników zawartych w normie. Dane musiały być udokumentowane w sposób wiarygodny i jednoznaczny – mówi Szymon Ciupa, ekspert ds. Smart City, który wspierał miasto Kielce w procesie przygotowania do certyfikacji. Pod koniec grudnia 2017 roku udało się zakończyć proces certyfikacji i miasto Kielce uzyskało certyfikat na najwyższym poziomie – platynowym. dołączając tym samym do światowych liderów pragnących kreować zrównoważony rozwój przy pomocy nowoczesnych technologii, miast świadomych swoich potencjałów i kondycji rozwojowej, gotowych uczyć się i porównywać w szlachetnej rywalizacji o lepsze jutro dla mieszkańców. Jakie miasta posiadają certyfikat ISO37120 na najwyższym poziomie? Są to m.in. portugalskie Porto, holenderska Haga, amerykański Boston, kanadyjskie Toronto czy tajwańskie Taipei. Na poziomie złotym certyfikat uzyskał Amsterdam. W Polsce jedynie 2 miasta wdrożyły normę ISO30120. Gdyni nie udało się przygotować danych obowiązkowych i uzyskała certyfikację na poziomie aspirującym. Gdańsk natomiast wdrożył normę w krajowej, a nie międzynarodowej instytucji.

Informacje o certyfikacji miasta Kielce w zakresie ISO37120, Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+ oraz projektów smart city realizowanych w mieście znajdują się na stronie www.idea.kielce.eu
Pełna lista 51 miast na świecie, które uzyskały certyfikat ISO37120 wystawiony przez World Council on City Data znajduje się na stronie internetowej:http://www.dataforcities.org/global-cities-registry.