Doradztwo zawodowe i personalne, spotkania z przedsiębiorcami, warsztaty, wizyty studyjne, symulacja działalności gospodarczej, czy gra miejska w plenerze - to najnowsza propozycja z jaką wychodzi Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce wobec uczniów i nauczycieli miejscowych szkół ponadpodstawowych. Od 1 stycznia bowiem Miasto Kielce rozpoczyna realizację projektu "Program: Edukacja Przedsiębiorczości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest inicjowanie, rozwijanie i kształtowanie wśród uczniów postaw i kompetencji przedsiębiorczych i społecznych, niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Projekt "Program: Edukacja Przedsiębiorczości" skierowany jest do 16 nauczycieli i 150 uczniów czterech kieleckich szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele objęci wsparciem wezmą udział w warsztatach, dzięki którym poznają nowe aktywizujące uczniów metody nauczania oraz sposoby korelowania nauczanych przez siebie przedmiotów (podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, itp.) z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów. Dla samych zaś uczniów został przygotowany cały wachlarz działań: od zajęć z doradcami zawodowymi, spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, wizyt studyjnych u lokalnych pracodawców i w instytucjach wspierających lokalną przedsiębiorczość, warsztatów wzmacniających umiejętności uczenia się oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych i społecznych, aż po symulację prowadzenia działalności gospodarczej i plenerową grę miejską.

Wszyscy uczniowie objęci wsparciem wezmą także udział w wizycie w Giełdzie Papierów Wartościowych SA, Narodowym Banku Polski, Mennicy Polskiej SA i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

WIĘCEJ