W imieniu Dyrektora Biura, Andrzeja Porawskiego oraz Przewodniczącego Komisji, Włodzimierza Kałka serdecznie zapraszam na pierwsze w Nowym Roku spotkanie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich, które odbędzie się w Polkowicach w dniach 24-25 stycznia 2017 r. (wtorek-środa).

Proponowana tematyka:
• zmiany systemowe w ochronie zdrowia (Marek Wójcik, ekspert ZMP)
• realizacja programu polityki zdrowotnej w gminie Polkowice – obszary działań samorządu (Mariola Kośmider, dyr. Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych)
• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
• ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rola pracowników OPS w grupach roboczych
• dobre praktyki – prezentacja działań samorządu z zakresu ochrony zdrowia
• aktualne problemy polityki społecznej oraz sprawy bieżące

Aneta Kręc