W dniach 24-25 stycznia 2017 r. w Polkowicach odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.
W pierwszym dniu znaczna część poświęcona była zmianom systemowym w ochronie zdrowia. Zaproszeni goście, przedstawiciele władz miasta Polkowic, Starostwa Polkowickiego, pracownicy urzędu miasta oraz polkowickiego NFZ wraz z członkami Komisji wysłuchali prezentacji Marka Wójcika, eksperta Związku Miast Polskich, członka Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu na temat planowanych zmian w ochronie zdrowia ( w załączeniu krótka rozmowa z Markiem Wójcikiem).

W drugiej części dyskutowano na temat Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Następnie Mariola Kośmider,dyrektor Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A zaprezentowała działalność Centrum, przedstawiła różne formy i sposoby aktywizowania seniorów.
Drugiego dnia posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich samorządowcy oraz eksperci złożyli wizytę w mieszkaniu chronionym dla osób starszych oraz uczestniczyli w prezentacji działań samorządu z zakresu ochrony zdrowia połączonej z wizytą w Centrum Gerontologii w Polkowicach. Obrady zakończyła dyskusja poświęcona ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i roli pracowników OPS.

Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano na maj w Kozienicach.

Aneta Kręc

Relacja ze spotkania komisji w lokalnej telewizji