Przybyłych na to spotkanie powitał Krzysztof Lewandowski, Zastępca Prezydenta Zabrza oraz Piotr Mróz, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty w Poznaniu – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP. Podczas spotkania przedstawiono analizę realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie w poszczególnych miastach oraz stanowisk Unii Metropolii oraz samorządów województwa lubelskiego wobec istotnych problemów edukacji. Członkowie Komisji odwiedzili Szkołę Podstawową nr 1, Zespół Szkół nr 18 oraz Przedszkole nr 9 w Zabrzu.

Komisja wypracowała stanowisko i ustaliła termin kolejnego spotkania: 14-15 czerwca 2012 roku w Kielcach.

Ewa Ziółkowska