W dniu 14 lutego w Warszawie spotkali się członkowie Komisji Finansów. Komisja dyskutowała na następujące tematy:

1. Subwencja wyrównawcza - Stanowisko przedstawicieli Unii Metropolii Polskich w zespole roboczym ds. analiz w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego w JST do materiału zaprezentowanego na spotkaniu Zespołu roboczego ds. analiz w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego w jst w dniu 17 czerwca 2016 r.
Komisja Finansów ZMP popiera stanowisko Unii Metropolii, z jednym zastrzeżeniem, aby w przypadku transportu uwzględnić miasta poniżej 150 tys., czego w propozycji Unii Metropolii nie ma, a co jest w propozycji ministerialnej, w której zwraca się uwagę na miasta od 21.700 mieszkańców.

2. Projekt rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
Przedstawiciele Komisji Finansów ZMP są zdania, że rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, jeśli ma być, powinno być dużo szybciej, a nie jak zapowiada ministerstwo w IV kwartale 2017 roku. Część członków jest zdania, że powinno jasno określać przepisy i zasady dotyczące centralizacji VAT-u, część samorządów jednak uważa, że taka szczegółowa regulacja na poziomie ministerstwa nie jest konieczna, co zgodne jest z ideą samorządności. Kwestia procedury i odpowiedzialności karno-skarbowej to odrębna sprawa, która, aby nie budziła wątpliwości, powinna być regulowana zarządzeniem prezydenta czy burmistrza miasta.

Informację sporządziła Sylwia Kluczyńska, Biuro ZMP