Krajowa Izba Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie zapraszają do udziału w IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI pt.: „GOSPODARKA ODPADAMI W NOWYCH WARUNKACH PRAWNYCH I PERSPEKTYWIE CIRCULAR ECONOMY PACKAGE”.

Konferencja, nad którą patronat objął m.in. Związek Miast Polskich, odbędzie się w 2-4 lutego 2017 r. w Hotelu QUBUS w Krakowie.

Tematem przewodnim konferencji będą zmiany systemowe i prawne w gospodarce odpadami. Do udziału zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, ogólnopolskich organizacji samorządowych oraz europejskiej organizacji Municipal Waste Europe, której członkiem jest nasza Izba. Referaty poświęcone tej tematyce zaprezentują znani eksperci gospodarki odpadami z Polski i Austrii.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem KIGO w Warszawie - tel. 22-826-54-14, biuro@kigo.pl, www.kigo.pl