Poznań, 23 maja 2012 roku

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – doświadczenia polskich samorządów organizowanej przez Związek Miast Polskich, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP).

Na znaczenie tej problematyki zwrócili uwagę członkowie ZMP na niedawnym Zgromadzeniu Ogólnym w Karpaczu w marcu br. zaś nasi współpartnerzy – ISP i UNDP będą w niedługim czasie realizować program szkoleniowo-edukacyjny na ten temat w ramach projektu systemowego MPiPS i dlatego postanowiliśmy połączyć siły organizując wspólną konferencję.

Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2012 roku (wtorek) w Centrum Konferencyjnym Zielna  przy ul. Zielnej 37 w Warszawie (10 min pieszo do Dworca Centralnego). Klauzule społeczne to wyjątek od powszechnie obowiązujących reguł dopuszczany w prawie zamówień publicznych z uwagi na istotne względy społeczne. Co do zasady kryteria oceny oferty złożonej w ramach zamówień publicznych dotyczą jakości i ceny przedmiotu zamówienia, ale prawo przewiduje możliwość wprowadzenia przez udzielającego zamówienia dodatkowych kryteriów które gwarantują realizację celów społecznych, o ile nie narusza to swobody wyboru.

Klauzule społeczne zostały wprowadzone do polskiego prawa zamówień publicznych w 2009. Dotyczą one wymogów  o charakterze zatrudnieniowym (tj. angażowania do wykonania realizacji zamówienia osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy) lub szkoleniowym (utworzenie funduszu szkoleniowego lub zwiększenie wpłat na fundusz szkoleniowy). Ten instrument prawny może stanowić także istotny element wspomagający finansowanie dla podmiotów ekonomii społecznej, które zatrudniają osoby mające szczególne problemy z integracją zawodową i społeczną.

W obliczu kryzysu gospodarczego, tak w Polsce jak i w całej Europie, zamówienia publiczne wykorzystujące klauzule społecznej są coraz częściej postrzegane jeden z instrumentów rynkowych sprzyjających osiągnięciu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Podczas konferencji swoje doświadczenia w stosowaniu klauzul społecznych przedstawią samorządy, które zdecydowały się wykorzystać to narzędzie w praktyce. Ponadto konferencja będzie okazją do zapoznania się z instytucjonalno-prawnymi uwarunkowaniami dotyczącymi stosowania klauzul społecznych w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną także realizowane i planowane kierunki działań rządu, służące upowszechnianiu stosowania tej regulacji prawnej w Polsce.

Program konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym przesyłamy w załączniku.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich

Jacek Kucharczyk.  Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

Kamil Wyszkowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Biura Projektowego w Polsce, UNDP