1, 253 mln. złotych zostanie przeznaczony na dostosowanie koszalińskiego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Koszalińska samochodówka przeprowadzi długo oczekiwane prace remontowo-budowlane oraz doposaży pracownię blacharstwa samochodowego, pracownię spawalnictwa, pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie z modelowaniem 3D oraz pracownię informatyczną. Dodatkowo szkoła zakupi nowoczesny sprzęt i urządzenia. Dzięki temu - w oparciu o najnowsze technologie - szkoła będzie mogła kształcić uczniów w zawodach: blacharz samochodowy oraz technik mechanik.

Rezultatem projektu będzie możliwość dostarczenia na regionalny rynek pracy doskonale przygotowanych absolwentów kierunków objętych inwestycjami, na które pracodawcy współpracujący ze szkołami zgłosili zapotrzebowanie.

WIĘCEJ