Jak co roku prezydent Krosna przedstawił mieszkańcom zestawienie najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2017 roku.

Ponad 12 mln zł samorząd Krosna zainwestował w 123 nowe mieszkania. Powstało 9 mieszkań socjalnych systemu kontenerowego (4 dwusegmentowe, 5 jednosegmentowych) wraz z uzbrojeniem terenu ( kanalizacja sanitarna z przepompownią, sieć wodociągowa, drogi wewnętrzne oraz parking, zasilanie w energię elektryczną.). 30 kolejnych mieszkań powstało dzięki przebudowie budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie. (TBS)

Rozbudowano i przebudowano kompleks budynków dawnej bursy szkolnej na budynki mieszkalne wielorodzinne (powstały miejsca postojowych, drogi dojazdowe i plac zabaw).

Przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej za kwotę ponad 6 mln zł. Kolejne ponad 5 mln zł zainwestowano w budowę nowych obiektów szkolnych i rekreacyjnych.

WIĘCEJ