W dniu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego przedstawiciele władz samorządowych Miasta Kutna, Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Muzeum Regionalnego złożyli symboliczne wiązanki pod pomnikiem marszałka.

Kalendarz imprez w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości zawiera imprezy i wydarzenia przygotowane przez Miejska i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Kutnowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu.

WIĘCEJ