Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska oraz strażnicy miejscy wyruszyli na legionowskie ulice. Po raz pierwszy Eko-patrol odwiedził mieszkańców Legionowa. Patrol Ekologiczny będzie prowadził kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w szczególności utrzymania porządku oraz gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza i spalania odpadów. Ważnym zadaniem patrolu będzie edukacja ekologiczna i informowanie mieszkańców o możliwości dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych, takich jak np. wymiana pieców węglowych.

Eko-patrol został powołany w celu kontroli nieruchomości na terenie Legionowa pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Patrol będzie sprawdzał m.in. czy na dachach albo działkach nie zalega azbest, jednocześnie informując o możliwości jego usunięcia, czy odpady nie są składowane na posesji, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne, czy na posesji znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba), jednocześnie przekazując informacje o możliwości podłączenia do sieci miejskiej kanalizacji. Przede wszystkim jednak patrol będzie zwracał szczególną uwagę na tematykę jakości powietrza.

- Przyjęta niedawno uchwała antysmogowa daje mieszkańcom 5 lat na wymianę starych pieców węglowych, pieców na drewno czy kominków na nowe, które spełniają surowe unijne normy. Naszym celem jest poinformowanie mieszkańców i namówienie ich, żeby nie czekali te 5 lat, tylko już teraz skorzystali z dofinansowania, jakie daje Urząd Miasta Legionowo, które w 100% pokrywa koszt nowego źródła ciepła – mówi Marcin Galoch, pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej, podkreślając, że właśnie edukacja, a nie karanie, jest głównym założeniem Eko-patrolu. - Będziemy mówić o skutkach zdrowotnych palenia złym opałem w przestarzałych urządzeniach. Będziemy mieli ze sobą m.in. pyłomierz, którym zmierzymy poziom zapylenia w mieszkaniach, w których są np. kominki, a także wilgotnościomierz, badający wilgotność drewna opałowego. Oprócz edukacji będziemy też uważnie słuchać uwag naszych mieszkańców – mówi legionowski pełnomocnik.

WIĘCEJ