III edycja konkursu miast „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią 2019”

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń od miast do III edycji ogólnopolskiego konkursu „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią”. Organizatorzy konkursu - Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Związek Miast Polskich, wzorem lat ubiegłych, zbadają i ocenią działania miast w zakresie szeroko pojętego gospodarowania przestrzenią. Realizacja tej kompetencji przez samorządy z każdym rokiem jest coraz trudniejsza, ze względu na pogarszające się uwarunkowania prawne. Niemniej badając sposób i skuteczność gospodarowania przestrzenią, dostrzegamy ogromny wysiłek władz, którego pozytywne efekty widać w każdym polskim mieście.

Tematami przewodnimi w tegorocznej edycji konkursu są w szczególności: sposób realizacji wizji rozwoju przestrzennego miasta, współdziałania z mieszkańcami, oszczędne gospodarowanie przestrzenią oraz ochrona zabytkowych fragmentów miasta i rewitalizacja.

Warunkiem udziału w konkursie jest potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety w nieprzekraczalnym terminie DO DNIA 21 CZERWCA 2019 r.

Więcej szczegółów dotyczących samego Konkursu znajdą Państwo na stronie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (http://irmir.pl/banerowa-glowna/lider-zrownowazonego-gospodarowania-przestrzenia/).


WIĘCEJ