„Zintegrowana odnowa miasta – wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny” - to tytuł konferencji, jaka 9 maja br. odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja wpisuje się w cykl przygotowawczy do kolejnego Kongresu Open Eyes Economy Summit 2017 (OEES), którego idea została zdefiniowana wokół budowania ekonomii opartej o wielomianowy system wartości i relacji. Łódź rozpoczyna wielkoobszarowy program rewitalizacji ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej i w warunkach prawnych uregulowanych Ustawą Rewitalizacyjną. Czy program ten przyczyni się do wywołania trwałego procesu regeneracji miasta a tym samym wprowadzi je na ścieżkę rozwoju? Jak zapewnić sobie sukces i jak korzystać z łódzkich doświadczeń w budowaniu gospodarki bazującej na nowych wartościach ? To próba wpisania się w idę Kongresu.

Dyskusja będzie osadzona w konceptach teoretycznych ukazujących złożone systemy współzależności procesu rozwojowego. Umiejętne uchwycenie i zrozumienie ich przebiegu jest podstawą określenia rozkładu korzyści i kosztów ekonomicznych i społecznych z antycypowanego procesu regeneracyjnego miasta. Tym samym całościowa i wiarygodna koncepcja teoretyczna może być podstawą do budowania lokalnych porozumień i kompromisów w ramach publicznie zainicjowanego procesu rewitalizacji.

Informacje dotyczące konferencji oraz link do rejestracji znajdują się na stronie http://oees.pl/oeesontour-w-lodzi/

WIĘCEJ