Na III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka podpisana została umowa międzypokoleniowa pomiędzy Malborską Radą Seniorów a Młodzieżową Radą Miasta Malborka dotycząca rozwijania idei samorządności, kształtowania postaw prospołecznych, współpracy w dziedzinie kultury i edukacji oraz kształtowania więzi międzypokoleniowych. Umowę parafowały przewodniczące Teresa Żelazo i Patrycja Skibiak.

- Jest wiele płaszczyzn współpracy, np. ta dotycząca bezpieczeństwa zachowań w domu, albowiem środowisko młodzieży i seniorów to są te grupy, które bardzo często są proszone o opiekę nad najmłodszymi. Przez okres wakacji mamy czas na analizę wspólnych przedsięwzięć - powiedziała Teresa Żelazo. - Mam nadzieję, że ten dokument zapoczątkuje naszą współpracę między młodzieżą a seniorami - dodaje.