W czasach, gdy część samorządów musi redukować bazę edukacyjną, Marki będą ją powiększać. Pierwszym krokiem jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Okólnej 14. Największa tegoroczna inwestycja miejska została zrealizowana w ciekawej formule i w bardzo szybkim tempie.

- W ubiegłym roku ogłosiliśmy przetarg w formule „zaprojektuj, zbuduj i sfinansuj”. W sierpniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą prac – giełdową firmą Erbud. Finansowanie inwestycji zapewnił należący do państwa Bank Gospodarstwa Krajowego. Jesienią trwały prace projektowe, w grudniu wykonawca uzyskał pozwolenie na realizację inwestycji i niedługo potem ruszył z realizacją – opowiada Jacek Orych, burmistrz Marek.

Miesiąc przed terminem giełdowa firma zakończyła prace. W tym czasie Erbud wykonał nowe skrzydło edukacyjne, wybudował halę sportową i przeprowadził remont budynku, który powstał w 1969 r. Inwestycja pochłonęła około 14 mln zł (bez kosztów finansowania).

- Dzięki rozbudowie zwiększa się liczba izb szkolnych. Przed remontem wynosiła 22, po remoncie 39 – dodaje Danuta Pazikowska, dyrektor szkoły.

Nowy budynek edukacyjny (połączony ze starym skrzydłem) ma cztery kondygnacje, jest przeznaczony przede wszystkim do edukacji wczesnoszkolnej. Tutaj znalazły się również m.in. biblioteka i gabinety: psychologa, pedagoga i logopedy. W budynku zainstalowano windę, która ułatwi funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Nowa hala sportowa jest trójdzielna tzw. jednocześnie mogą się odbywać zajęcia dla trzech grup.

- W poprzednim roku szkolnym uczęszczało do naszej szkoły 709 uczniów, w tym – już 780 – informuje Danuta Pazikowska.
- Liczba uczniów szybko rośnie także w pozostałych szkołach naszego miasta. Ma to związek z intensywnymi inwestycjami w budownictwo mieszkaniowe, które są pokłosiem rosnącej atrakcyjności Marek. Jesienią ma zostać oddana obwodnica, została zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej, realizujemy inwestycje infrastrukturalne obficie dofinansowane przez UE, rząd i powiat. W jednym z rankingów znaleźliśmy się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem liczby budowanych mieszkań na 1000 mieszkańców – mówi Jacek Orych.

Uwagę mareckich samorządowców skupiają kolejne projekty edukacyjne. Obecnie prowadzone są rozmowy z bankami na temat finansowania inwestycji. Po ich zakończeniu zostaną ogłoszone przetargi na rozbudowę miejskiego przedszkola przy ul. Dużej, budowę szkoły podstawowej przy ul. Wspólnej oraz rozbudowę szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej.

- Są to wielomilionowe inwestycje niezbędne w kontekście rosnącej liczby mieszkańców oraz niedawnej reformy systemu edukacji, wydłużającej czas nauki w szkołach podstawowych – podkreśla Jacek Orych.