Częstochowa w 2009 roku po raz pierwszy przeprowadziła przetarg dla dziewięciu placówek i instytucji miejskich, które miały najwyższe zużycie prądu. Rok później zamówienie objęło 36 podmiotów, w 2011 – 62, a w 2012 – 131. Ostatnie postępowanie to już 136 jednostek organizacyjnych i spółek, oczyszczalnia ścieków oraz Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

– Zamówienie to dotyczyło łącznie 1097 punktów poboru, a szacunkowa ilość dostarczonej w tym roku energii wyniesie ok. 45,2 GWh. Zwycięska oferta opiewała na blisko 11 mln zł – zdradza Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy.

Częstochowa, korzystając z tego samego mechanizmu, kupuje ubezpieczenia (ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym objętych jest obecnie 140 jednostek), usługi pocztowe, internetowe, a od ubiegłego roku także gaz ziemny (dla urzędu i 88 jednostek organizacyjnych oraz podległych spółek).

W podobny sposób działa Poznań, a pilotażowe zakupy grupowe od ubiegłego roku wdraża Samorząd Województwa Mazowieckiego, który organizuje wspólne przetargi dla urzędu i ponad 40 podległych instytucji na zakup, m.in. artykułów biurowych, spożywczych, paliwa, kart flotowych, prasy czy usług pocztowych. W ten sposób mają być też kupowane komputery, samochody czy serwery.


Im więcej miast, tym taniej

Na jeszcze większe oszczędności mogą liczyć miasta, które wspólne przetargi przeprowadzają z innymi samorządami. Tak działa m.in. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Związek Gmin Śląska Opolskiego czy Bydgoska Grupa Zakupowa. Tę ostatnią tworzy kilkunastu partnerów, m.in. Bydgoszcz (lider grupy, na którym spoczywa cała logistyka przedsięwzięcia), Barcin, Białe Błota, Solec Kujawski, Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego czy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski. Grupa już po raz szósty rozstrzygnęła przetarg na dostawy energii elektrycznej.

– Na bazie tych doświadczeń w ubiegłym roku przeprowadziliśmy też pierwszy wspólny zakup gazu ziemnego. Prace nad następnym postępowaniem – dostawy na 2018 rok – nabierają tempa. Zadeklarowanych odbiorców jest 18 – wylicza Tomasz Bońdos, szef Zespołu ds. Zarządzania Energią w bydgoskim ratuszu.


WIĘCEJ