Pierwszy Dzień Seniora zorganizowany zostanie na mysłowickim Rynku 20 maja br.

Dzień Seniora w Mysłowicach będzie integrował pokolenia, społeczności i środowiska. Ponadto będzie okazją do zwrócenia uwagi mieszkańców na problemy seniorów i zainteresowania ich losem. Organizatorzy chcą zachęcić wszystkich starszych mieszkańców do wspólnego spędzenia czasu i zawarcia nowych znajomości.

- Zależy nam na społecznej integracji międzypokoleniowej i aktywizowaniu osób powyżej 60. roku życia – stwierdza Edward Lasok, prezydent Mysłowic - Z jednej strony organizujemy Dzień Seniora, a z drugiej przeprowadzamy konkursy dla dzieci i młodzieży, by zwrócić uwagę młodszych osób na potrzeby seniorów. Mysłowice dążą do likwidacji barier społecznych i włączenia wszystkich pokoleń w aktywne życie miasta. Taka postawa jest niezwykle ważna, bo z każdym rokiem wzrastać będzie liczba osób starszych nie tylko w naszym mieście, ale w całej Polsce.

W ramach integracji międzypokoleniowej młodzież będzie służyła seniorom radą i pomocą w obsłudze smartfona, tabletu itp. Będą również rady, jak grać na instrumentach muzycznych.

WIĘCEJ