Sieci Transferu są jednymi z trzech rodzajów sieci tworzonych w ramach programu URBACT III, obok Sieci Planowania Działań i Sieci Wdrażania. Sieci Transferu mają zajmować się adaptacją wybranych dobrych praktyk między miastami UE. Sieci te będą prowadzone przez miasta, które uzyskały tytuł Dobrej Praktyki URBACT.

Sieci Transferu URBACT to narzędzia wymiany i uczenia się dla miast. Pracować w tych sieciach mogą miasta zainteresowane przeniesieniem jednej z 97 wybranych dobrych praktyk URBACT oraz te którym nadano tytuł Dobrej Praktyki URBACT.

Aby dowiedzieć się wszystkiego o naborze oraz składaniu wniosku aplikacyjnego, należy wejść na stronę naboru i zapoznać się z wszystkimi dostępnymi dokumentami.

Wszystkie Dobre Praktyki URBACT są opublikowane na specjalnej stronie internetowej .

Otwarto również nabór na ekspertów URBACT - http://urbact.eu/become-urbact-expert , którzy będą wspierać sieci przy projektowaniu i wdrażaniu międzynarodowych działań wymiany wiedzy.

Ostateczny termin złożenia zgłoszeń online: 10 stycznia 2018 r.


WIĘCEJ