W najbliższym numerze, między innymi rozmowa redaktora naczelnego Rzeczpospolitej Bogusława Chraboty z prezesem Związku Miast Polskich Zygmuntem Frankiewiczem.