Szefowa Kancelarii Prezydenta zapowiada inicjatywy legislacyjne głowy państwa, dotyczące samorządu terytorialnego. Będą to zarówno sprawy uznane za istotne przez zespół analiz systemowych Kancelarii, jak i zaproponowane przez zespół ds. przeglądu prawa samorządowego działający przy Kancelarii, w którego pracach uczestniczą przedstawiciele organizacji samorządowych.

WIĘCEJ