Podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Serocku, 21 marca 2017 r., zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu Związku Miast Polskich. Zgłoszono 3 kandydatury: radnej m. st. Warszawy - Doroty Zbińkowskiej, prezydenta Poznania - Jacka Jaśkowiaka oraz burmistrza Rawy Mazowieckiej - Dariusza Misztala.

W głosowaniu oddano 180 ważnych głosów, 177 uzyskała Dorota Zbińkowska, 114 - Jacek Jaśkowiak, 70 - Dariusz Misztal.

Dorota Zbińkowska, radna miasta stołecznego Warszawy

Urodzona w 1972 roku, od urodzenia mieszka na warszawskiej Pradze, absolwentka Liceum im. Króla Władysława IV oraz Szkoły Głównej Handlowej (dyplom magistra na Wydziale Ekonomii Społecznej, Katedra Samorządu Terytorialnego Gospodarki Lokalnej).

Od 2007 r. jest radną m.st. Warszawy. Najważniejszym celem w pracy radnej jest dla niej dbanie o zrównoważony rozwój praskiej strony Warszawy.
Była zaangażowana w prace przygotowawcze do realizacji następujących inwestycji i inicjatyw:
  • rewitalizacji praskiego brzegu Wisły,
  • budowy nowej siedzimy Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej,
  • rewitalizacji kamienicy przy Targowej 56 oraz utworzenia w tym miejscu centrum kreatywności, budowy i modernizacji Szpitala im. Przemienienia Pańskiego.
  • rewitalizacji Pałacyku Konopackiego
Uczestniczy w opracowywaniu programu rewitalizacji oraz strategii rozwoju Warszawy. W obecnej kadencji jej priorytety to m.in.: reprywatyzacja, ochrona lokatorów i gospodarka zasobami lokalowymi oraz gospodarka odpadami.


Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania

Urodził się 10.03.1964 r. w Poznaniu. Jest społecznikiem, działaczem sportowym, byłym przedsiębiorcą. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Jest stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech.

Aktywność publiczna sprawiła, iż w roku 2010 został kandydatem ruchu miejskiego My-Poznaniacy na urząd prezydenta Poznania. Od 2013 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, był jej kandydatem na urząd prezydenta Poznania w roku 2014. W II turze wyborów uzyskał 86164 głosów poparcia (59,09%) i zastąpił na stanowisku prezydenta Miasta Poznania urzędującego przez 16 lat Ryszarda Grobelnego.


Notka biograficzna radnej Doroty Zbińkowskiej

Notka biograficzna prezydenta Jacka Jaśkowiaka