Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie
Miast Członkowskich Związku Miast Polskich

Zapraszam do kolejnego cyklu badań Systemu Analiz Samorządowych. Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy nowy cykl monitorowania usług publicznych w miastach, w którym będziemy gromadzić dane za rok 2015 - tak jak dotychczas za pośrednictwem internetu.

Udział w badaniach umożliwia dokonywanie porównań z innymi miastami przy użyciu wielu wskaźników pozwalających na ocenę nakładów, efektów i efektywności usług. W ostatniej edycji badań uczestniczyło około 60 miast, zaś wiele innych aktywnie korzystało z danych zawartych w SAS, wchodząc na stronę i porównując wyniki. Efekty dotychczasowych prac można oglądać na stronach internetowych Związku Miast Polskich (www.zmp.poznan.pl), wybierając zakładkę System Analiz Samorządowych. Dzięki Państwa udziałowi obecnie nasz monitoring miast jest drugim najlepszym takim systemem w Europie (po norweskim).

W przypadku zainteresowania udziałem w badaniach ze strony dotychczasowych uczestników jak
i nowych, proszę o dokonanie rejestracji na stronie internetowej Systemu Analiz Samorządowych (www.sas24.org). Rejestracji należy dokonać wybierając link „rejestracja do badań”.

Miasta, które uczestniczyły już w SAS, z listy rozwijalnej wybierają swoje miasto i rejestrują się przy użyciu kodu do badań z lat poprzednich. Po rejestracji, zarówno koordynator miejski jak i koordynatorzy sektorowi na podane adresy mailowe otrzymają informację o możliwości wypełniania ankiet.

Miasta, przystępujące do badań po raz pierwszy, wybierają z listy rozwijalnej nazwę swojego miasta i wpisują dane wraz z adresem mailowym. Na podany adres zostanie przesłany kod dostępu umożliwiający rejestrację koordynatorów badań.

Niezależnie od nowego sposobu rejestracji do badań poprzez stronę internetową udostępniamy również na naszej stronie tak jak dotychczas formularz zgłoszeniowy, który będzie można odesłać w formie papierowej. Kody dostępu do badań otrzymacie od nas Państwo na podane na formularzu adresy mailowe. Mamy jednak nadzieję, że nowy sposób rejestracji do badań będzie dla Państwa szybszy i wygodniejszy.

Rejestracji prosimy dokonać do dnia 15 lipca 2016 roku.

Zadaniem koordynatora miejskiego będzie nadzorowanie prac dotyczących zbierania danych dla SAS, natomiast koordynatorzy sektorowi odpowiadają za gromadzenie danych w „swoich” sektorach usług. Ponieważ intencją SAS jest doskonalenie zarządzania miastem, sugerujemy, aby koordynatorzy byli pracownikami urzędu, a nie jednostek podległych/wykonawczych. Osoby te będą dla nas współpracownikami, z którymi - w razie potrzeby - nawiążemy telefoniczny kontakt.

Zapraszam Państwa do korzystania z Systemu Analiz Samorządowych oraz do włączenia się w tworzenie jednej z najlepszych baz danych o miastach w Europie, dzięki której nasze wspólne działania są coraz bardziej doceniane i coraz szerzej wykorzystywane. Dane zbierane od Państwa są wciąż decydujące dla jakości naszego monitoringu, ponieważ statystyka publiczna, z której także korzystamy, wciąż jeszcze nie obejmuje wielu ważnych dziedzin życia miast.

Łączę wyrazy szacunku
Andrzej Porawski
dyrektor Biura ZMP