Miasto Płońsk oraz współorganizatorzy „V płońskiej konferencji odpadowej – gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój gmin” zapraszają do uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się 4 października 2017 r. w Płońsku w Miejskim Centrum Kultury ul. Płocka 50.

Konferencja połączona jest z projektem pn. „Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystanie OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie” realizowanym przez Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć - Energie Cites oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS.

Głównym celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany poglądów przedstawicieli samorządów mazowieckich z przedstawicielami partnerów norweskich w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jak również zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie transformacji w kierunku GOZ. Docelowo wdrożenie tego programu może przyczynić się do stałego i zrównoważonego rozwoju w perspektywie wieloletniej na Mazowszu. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele norweskiej Gminy Nes oraz jej spółki komunalnej Esval Miljopark oraz przedstawiciele norweskiej gminy Frogn.

Konferencje w Płońsku cieszą się dużym zainteresowaniem, służą wymianie doświadczeń gmin i jednostek gospodarczych zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi. Przedstawiciele rządu i samorządu województwa biorący udział w konferencji, mają okazję wysłuchania opinii o praktycznym funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami w gminach. W jubileuszowej V konferencji spodziewany jest udział 21 burmistrzów i wójtów – przedstawicieli Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI), uczestniczących w wyżej wymienionym projekcie.

W załączeniu zaproszenie, programy i formularze zgłoszeniowe.