25 września podczas posiedzenia połączonych Zespołów ds. ustrojowych i ds. funkcjonalnych obszarów metropolitalnych i miejskich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozmawiano na temat „Wykorzystania potencjału polskich aglomeracji według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – działania w zakresie uregulowania tworzenia związków metropolitalnych oraz projektu ZIT PLUS”. Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało propozycję dotyczącą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Celem projektu ZIT Plus jest optymalizacja realizacji instrumentu ZIT w Polsce oraz wypracowanie modelu realizacji tego instrumentu w przyszłej perspektywie finansowej UE, w oparciu o trwałe partnerstwa terytorialne w obrębie miejskich obszarów funkcjonalnych realizujących ZIT. To ważna kwestia, bo dotyczy 24 ZIT-ów w Polsce i ich przyszłości. Strona samorządowa chciała wiedzieć, jak wygląda sytuacja w tym zakresie i jaki będzie ciąg dalszy tych obszarów. ZIT-y utrwaliły się i realizują projekty o wartości 30 mld zł ze środków UE. Samorządowcy zastanawiają się, co będzie dalej, co będzie w następnych perspektywach finansowania z UE, czy ta forma będzie się dalej rozwijała, czy nie, także w kontekście tworzenia się obszarów metropolitalnych. Przedstawiciel ZMP zwrócił się z apelem, aby strona rządowa nie ustawała w pracach nad tworzeniem następnych związków. Pojawiają się już kolejne propozycje, a najbardziej zaawansowaną jest trójmiejska metropolia. ZMP popiera te inicjatywy.

MR przedstawiło pewną koncepcję, która jest zawarta w załączonej prezentacji. Natomiast środowiska samorządowe podkreślały, że to jeszcze nie wszystko i oczekują na więcej szczegółów. Uzgodniono, że Ministerstwo będzie prowadziło ewaluację tego, jak działają ZIT-y i na koniec roku przedstawi informację na ten temat wraz z rozbudowaną koncepcję ZIT-ów w przyszłości na specjalnym spotkaniu z przedstawicielami ZIT-ów.