SMART METROPOLIA KONGRES "OTWARTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO" - to dwudniowe spotkanie w Gdańsku dla przedstawicieli świata nauki, biznesu, administracji i organizacji pozarządowych, stanowiące międzynarodowe forum wymiany koncepcji i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i problematyką obszarów metropolitalnych. Zamysłem tej inicjatywy jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat uwarunkowań i kierunków zrównoważonego rozwoju metropolii oraz obszarów aspirujących do tego miana – motorów wzrostu państw i regionów, źródeł i magnesów innowacji, przedsiębiorczości oraz kapitału. Podczas Kongresu są poruszane tematy związane z dużymi obszarami miejsko–wiejskimi, ich powiązaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz sposobami, w jaki aktywni mieszkańcy, liderzy biznesu oraz nauki mogą przyczynić się do ich rozwoju.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu będzie bezpieczeństwo metropolii w różnych kontekstach. Jak zapewniają organizatorzy: "Będziemy szukać systemowych i technologicznych rozwiązań, sprzyjających bezpieczeństwu obszarów metropolitalnych, a także zapytamy o rolę powiązań miejsko-wiejskich metropolii w zrównoważonym i bezpiecznym rozwoju regionów i państw. Spróbujemy również zidentyfikować zagrożenia, na jakie są narażone metropolie i zastanowić się, w jakim wymiarze potrzebna jest ich prewencja. W tym kontekście nie unikniemy pytania o funkcje metropolitalne i zakres zadań, których koordynacja w skali metropolitalnej sprzyja, czy nawet jest niezbędna do zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców."

Organizatorem Smart Metropolia Kongres jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Celem stowarzyszenia jest zacieśnienia współpracy samorządów na rzecz harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, dzięki jak najlepszemu wykorzystaniu potencjału miast i gmin członkowskich z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.

Więcej na temat pozostałych wydarzeń (agendy, rejestracja) na http://smartmetropolia.pl/