Sieć Wspierania Organizacji pozarządowych SPLOT, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Województwo Małopolskie zapraszają na XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników JST ds. organizacji pozarządowych.

Tym razem Forum odbędzie się 26 września w Krakowie, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. Rajska 12).

Obecny rok obfituje w ważne wydarzenia samorządowe – z perspektywy zadań Pełnomocników ds. współpracy jest nim również 15-lecie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPPiW).
Podsumowaniu jej dorobku, ale także omówieniu zapowiadanych przez rząd zmian w rozporządzeniu do ustawy poświęcona będzie pierwsza część Forum. Organizatorzy szczególnie podkreślają udział w tej części Forum Wojciecha Kaczmarczyka, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, który zaprezentuje planowane zmiany w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego.
W drugiej części uczestnicy zaproszeni zostaną do warsztatowych konsultacji projektu zmian rozporządzenia do UDPPW, ponadto przedstawione zostaną propozycje współpracy kierowane do jednostek samorządu terytorialnego ze strony organizacji pozarządowych.

W załączniku znajdą Państwo zaproszenie wraz programem.

Zapisy przyjmowane są do 20 września poprzez formularz rekrutacyjny dostępny pod linkiem: bit.ly/FORUM_PEŁNOMOCNIKÓW

Ewentualne pytania dotyczące uczestnictwa prosimy kierować do Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, tel.12 412 15 24, e-mail: olga.glinska@bis-krakow.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.