- W ostatnim czasie zjawiska atmosferyczne stają się coraz bardziej dynamiczne, uderzają z coraz większą mocą - mówił prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Do tej pory Olsztyn nie ucierpiał w wyniku tego typu zdarzeń, jednak chcemy być przygotowani. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa stworzy możliwości wczesnego ostrzegania i informowania mieszkańców o już zaistniałym albo przewidywanym zagrożeniu oraz umożliwi właściwą koordynację działań ratowniczych.

1 września w ratuszu podpisano umowę dotyczącą budowy Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu kryzysowego. Inwestycję zrealizuje konsorcjum olsztyńskich firm Inwest-Serwis Sp. z o.o., które zobowiązało się do wykonania zadania za nieco ponad 12,7 mln zł. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (RCB) ma powstać w 16 miesięcy od podpisania umowy. Swoim działaniem obejmie obszar Olsztyna oraz powiatu. Budynek RCB będzie złożony z dwóch części: biurowej i operacyjnej.

WIĘCEJ