W Olsztynie podpisane zostało porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadania będą finansowane z kilku źródeł europejskich oraz z kontraktu terytorialnego, czyli budżetu państwa. Łącznie do dyspozycji są niemal 64 mln euro.

Pierwszy raz nasze miasto będzie pełnić tak ważną funkcję w realizacji unijnych programów. Z Olsztynem współpracują Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo. Porozumienie dotyczące współdziałania tych samorządów zostało podpisane w maju 2015 roku. Natomiast teraz (18 marca 2016 r.) samorząd województwa powierzył stolicy regionu zadania instytucji pośredniczącej.

- To dopełnienie wcześniejszych uzgodnień - wyjaśnia marszałek województwa, Gustaw Marek Brzezin. - Jednocześnie to wymiar umowy partnerskiej między rządem, regionami i Brukselą. Nie mowy o stagnacji, cały czas wdrażamy unijne programy.

Olsztyn będzie odpowiedzialny m.in. za udział w wyborze projektów oraz niezbędne zmiany strategii i monitorowanie jej realizacji.

WIĘCEJ