Open Days 2012

W dniach 8-11 października 2012 r. w Brukseli odbyła się 10. już edycja „Open Days. European Week of Regions and Cities”. To największe doroczne wydarzenie w obszarze polityki regionalnej i miejskiej.

Od 10 lat w październiku w Brukseli odbywa się Europejski tydzień miast i regionów - Open Days. Podczas tegorocznej edycji przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z całej Europy mogli nie tylko wziąć udział w ponad stu spotkaniach, konferencjach i seminariach ale także zabrać głos w sprawie polityki spójności i silnej polityki regionalnej. Hasło przewodnie tegorocznej imprezy brzmiało „Regiony i miasta Europy mogą wiele zmienić. Organizatorzy Open Days 2012 zaproponowali uczestnikom udział w sesjach zatytułowanych: Inteligentny i zielony wzrost dla wszystkich – gdzie mówiono o tym jak polityka spójności przyczynia się do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu; Współpraca terytorialna: atut dla Europy – jak wykorzystać współpracę do rozwoju i lepszego wykorzystania potencjału regionalnego; Rezultaty i główne osiągnięcia polityki spójności UE.

Zaprezentowane liczne przykłady z Europy miały pokazać, że to właśnie miasta i regiony dzięki m. in. funduszom strukturalnym przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Podczas spotkań samorządowcy dyskutowali także nad zapowiadaną przez Komisję Europejską perspektywą cięć w budżecie UE, szczególnie wydatków na politykę spójności.

Rozwój polityki miejskiej – wspólna odpowiedzialność podmiotów prywatnych i publicznych to temat jednego ze spotkań podczas Open Days. Na przykładzie miast Grenoble, Hamburg i Eidhoven pokazano, że możliwe są dobre partnerstwa nie tylko publiczno-prywatne, ale także publiczno-publiczne. Wszystkie trzy samorządy zawdzięczają swój rozwój utworzonym aliansom, długofalowym strategiom i koncentrowaniu się na swoich szansach i możliwościach, a nie na problemach. I tak Grenoble postawiło na zintegrowany rozwój i stworzenie Centrum naukowo-przemysłowego Giant, Hamburg na współpracę z obszarami wiejskimi, a Eidhoven na partnerstwa publiczno-publiczne na różnych szczeblach samorządu.

Wyzwaniom przed jakimi stoją obecnie miasta i regiony poświęcone było seminarium zorganizowane przez LUDEN – Europejską Sieć Współpracy na Rzecz Rozwoju Miejskiego. Starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, degradacja środowiska, migracje ludności, opieka zdrowotna zdają się być wspólnym mianownikiem obszarów miejskich. LUDEN łączy miasta i pomaga wspólnie wypracowywać najlepsze rozwiązania w oparciu o ekspertów sektorowych i tworzenie sieci z innymi partnerami. W Portugalii dzięki współpracy wielu podmiotów (w tym bezpłatnej pracy lekarzy) udało się dotrzeć z pomocą medyczną do emigrantów. Nie same usługi medyczne były tutaj głównym celem projektu, ale przełamanie stereotypów i barier kulturowych wśród samych potrzebujących. W Holandii wykluczona zawodowo i społecznie grupa samotnych matek otworzyła i z powodzeniem prowadzi hostel dla kobiet. Ideą zaprezentowanych projektów jest w pierwszej linii niesienie pomocy, ale chodzi także o włączenie lokalnej społeczności i wielu aktorów w rozwiązywanie problemów i zaangażowanie w sprawy społeczne. Mieszkańcy nie zawsze są w stanie sami znaleźć rozwiązanie dla swoich spraw ale warto włączyć ich w dyskusję i pobudzać w ten sposób ich integrację i wzrost społeczny.

Imprezie w Brukseli towarzyszyły także liczne wydarzenia lokalne zorganizowane we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii oraz poza nią m.in. w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Serbii i Turcji. Hasłem przewodnim wszystkich wydarzeń było „Europa w moim regionie, Europa w moim mieście”.

Związek Miast Polskich każdego roku organizuje wspólny wyjazd do Brukseli na Open Days. W tym roku wzięli w nim udział przedstawiciele: Bielska-Białej, Gdańska, Kobyłki, Koszalina, Kozienic, Siedlec, Tarnowa i Ząbek.

 

 

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm